بیماری های اسب

  • lameness_in_horses1

    لنگش در اسب

    عمده لنگش در اسب در اندام قدامي است 80% لنگش از زانو (مفصل كارپ) به پايين است تفاوت بين...

    0
    0