بیماریهای اسب

 • paddock_287_19.11.92_934041_13921119-102306

  التهاب تاندون

    این مشکل در اثر ضربه در اسب به وجود می آید از جمله ۱- خودن سم های دست...

  0
  1
 • lameness_in_horses1

  لنگش در اسب

  عمده لنگش در اسب در اندام قدامي است 80% لنگش از زانو (مفصل كارپ) به پايين است تفاوت بين...

  0
  0